Rýchla navigácia pre Administráciu, Webmail, MySQL, WebFTP : Administrácia | Webmail | MySQL Admin | WebFTP

Overenie domény

Vyberte koncovku: SK COM EU CZ INFO NET
+421 (0) 944 560 312

Podpora - FAQ

Ako postupovať pri registrácii .SK domény?

Slovenské domény eviduje centrálny registrátor - SK-NIC . Vlastníkom .sk domény môže byť fyzická alebo právnická osoba oprávnená podnikať na územi Slovenskej republiky alebo fyzická osoba nepodnikateľ. Každý jednotlivec alebo organizácia, ktorá chce vlastniť doménu, musí sa zaregistrovať u SK-NICu a získať tak svoj vlastný identifikátor potrebný k registrácii domén. Slovenské domény sa registrujú sprostredkovane cez registrátorov, ktorí sú zároveň aj technickými správcami danej domény. Preto je potrebné podpísať Rámcovú zmluvu s SK-NIC (správca národnej domény .SK). Túto zmluvu nájdete na http://www.sk-nic.sk/ formulár F1 (Žiadosť o štatút užívateľa), kde ako registrátora zadáte identifikátor VDAT-0001. Vygenerovaný dokument je potrebné podpísať, opečiatkovať a priložiť kópiu výpisu z obchodného registra resp. kópiu živnostenského listu. Ak ste FO - nepodnikateľ alebo nemáte pečiatku, podpis je potrebné overiť notárom. Dokumenty zašlete na adresu: SK-NIC, P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4. V priebehu 2-3 pracovných dní od odoslania Vám SK-NIC pridelí identifikátor, na ktorý Vám môžeme doménu zaregistrovať. Táto zmluva sa podpisuje iba raz a na pridelený identifikátor je možné neskôr registrovať neobmedzený počet domén.